Paned â Cyfranwyr Kink

Parhawyd ein cyfres o gydweliadau rhithiol â sgwrs â chyfranwyr i'r casgliad Kink, Zeyn Joukhadar a Callum Angus, ar y 13eg Ebrill 2021.


Archebwch tocyn i'r digwyddiad, ynghyd a chopi o'r llyfr, ar ein tudalen EventBrite


Am fwy o fanylion am y gyfres, cliciwch yma

Ar gefndir lafant, mae’r wybodaeth ganlynol wedi’i ysgrifennu’n wyn: ‘Paned â 'Kink' Contributors 18:00-19:00 | 13-04-2021’.  Isod, mae yna luniau o Shahbaaz Shahnawaz, Zeyn Joukhadar a Callum Angus.  O dan hyn, ysgrifennwyd: ‘Shahbaaz Shahnawaz, a student at Cardiff University, will interview Zeyn Joukhadar and Callum Angus about their contributions to the bestselling book, 'Kink', and their other work.'
Logo Paned o Gê, cwpan gyda'r fflag Balchder yn llifo allan, gydag enw'r busnes o dan o, ar gefndir porffor.  Uwchben hyn, ysgrifennwyd y teitl ‘Talu Ymlaen’ ac ar ochr arall y sleid, mae’r cyfieithiad, ‘Pay It Forward’, wedi'i leoli.

Cronfa #TaluYmlaen

Os ydych yn wynebu problemau ariannol, ysgrifennwch atom ni i gael gafael yn llyfr o'ch dewis chi am ddim trwy ein cynllun #TaluYmlaen.  Talwyd am y llyfrau yma  gan roddion o ein cwsmeriaid.


Am fwy o fanylion am y gronfa, cliciwch yma.

Ffurflen Archebu

Os ydych chi eisiau llyfr nad sydd yn ein siop arlein, defnyddiwch y ffurflen gyferbyn i gysylltu â ni i ofyn amdano.  Nawn ni ymateb mor gloi ac sy'n bosib a cheisio cael y llyfr i chi o fewn wythnos.Medrwch hefyd cysylltu â ni i ofyn am lyfr ar y cyfryngau cymdeithasol (@panedoge).