Logo Paned o Gê, cwpan gyda'r fflag Balchder yn llifo allan, gydag enw'r busnes o dan o, ar gefndir porffor.  Uwchben hyn, ysgrifennwyd y teitl ‘Talu Ymlaen’ ac ar ochr arall y sleid, mae’r cyfieithiad, ‘Pay It Forward’, wedi'i leoli.

Cronfa #TaluYmlaen

Os ydych yn wynebu problemau ariannol, ysgrifennwch atom ni i gael gafael yn llyfr o'ch dewis chi am ddim trwy ein cynllun #TaluYmlaen.  Talwyd am y llyfrau yma  gan roddion o ein cwsmeriaid.


Am fwy o fanylion am y gronfa, cliciwch yma.

Paned â...:

Cyfres o Gyfweliadau Rhithiol

Dros y gwanwyn, bydd Paned o Gê yn rhedeg cyfres o gyfweliadau rhithiol (ar Zoom).  Cynhaliwyd y pedwarydd cyfweliad ar yr 9fed Mawrth 2021 gyda Niven Govinden am ei lyfr newydd, Diary of a Film.


Archebwch tocyn am ddim yma neu am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Ar gefndir lafant, mae’r wybodaeth ganlynol wedi’i ysgrifennu’n wyn: ‘Paned â Niven Govinden 18:00-19:00 | 09-03-2021’.  Isod, mae yna luniau o Rahhim El Habachi a Niven Govinden, gyda x wyn rhyngddynt.  O dan hyn, ysgrifennwyd: ‘Cynhaliwyd trafodaeth gan ymgyrchydd hawliau HIV/AIDS a LHDTC+ a chyflwynydd Rahim El Habachi gyda nofelydd Niven Govinden am ei lyfr diwetharaf, Diary of a Film.’