Logo Paned o Gê.

Paned â Rivers Solomon

Parhawyd ein cyfres o gydweliadau rhithiol â sgwrs ag ysgrifennwr Rivers Solomon, a bu'n trafod fae llyfr newydd, Sorrowland, â Priya Hall, ar y 11eg Mai 2021.


Archebwch tocyn i'r digwyddiad, ynghyd a chopi o'r llyfr, ar ein tudalen EventBrite


Am fwy o fanylion am y gyfres, cliciwch yma

Ar gefndir lafant, mae’r wybodaeth ganlynol wedi’i ysgrifennu’n wyn: ‘Paned â Rivers Solomon 18:00-19:00 | 11-05-2021’.  Isod, mae yna luniau o Priya Hall a Rivers Solomon, gyda x wyn rhyngddynt.  O dan hyn, ysgrifennwyd: ‘Cyhoeddwyd Rivers Solomon, ysgrifennwr ‘An Unkindness of Ghosts’ a ‘The Deep’, faer llyfr newydd, ‘Sorrowland’, ym Mai 2021.  Bwriadwyd trafod hyn a mwy â digrifwr Priya Hall.’
Logo Paned o Gê, cwpan gyda'r fflag Balchder yn llifo allan, gydag enw'r busnes o dan o, ar gefndir porffor.  Uwchben hyn, ysgrifennwyd y teitl ‘Talu Ymlaen’ ac ar ochr arall y sleid, mae’r cyfieithiad, ‘Pay It Forward’, wedi'i leoli.

Cronfa #TaluYmlaen

Os ydych yn wynebu problemau ariannol, ysgrifennwch atom ni i gael gafael yn llyfr o'ch dewis chi am ddim trwy ein cynllun #TaluYmlaen.  Talwyd am y llyfrau yma  gan roddion o ein cwsmeriaid.


Am fwy o fanylion am y gronfa, cliciwch yma.

Ffurflen Archebu

Os ydych chi eisiau llyfr nad sydd yn ein siop arlein, defnyddiwch y ffurflen gyferbyn i gysylltu â ni i ofyn amdano.  Nawn ni ymateb mor gloi ac sy'n bosib a cheisio cael y llyfr i chi o fewn wythnos.Medrwch hefyd cysylltu â ni i ofyn am lyfr ar y cyfryngau cymdeithasol (@panedoge).