Logo Paned o Gê.

The Queer Emporium

Rydym yn ffodus i fod yn rhan o The Queer Emporium, siop yng nghanol Caerdydd sy'n cynnwys 15+ o fusnesau bach LHDTC+.  O Fehefin i Awst 2021, medrwch bori trwyddo a phrynu ein llyfrau ym mherson!


I ymweld a'r siop, ewch i 2-4 Royal Arcade, Caerdydd, CF10 1AE.

Logo The Queer Emporium.
Logo Paned o Gê, cwpan gyda'r fflag Balchder yn llifo allan, gydag enw'r busnes o dan o, ar gefndir porffor.  Uwchben hyn, ysgrifennwyd y teitl ‘Talu Ymlaen’ ac ar ochr arall y sleid, mae’r cyfieithiad, ‘Pay It Forward’, wedi'i leoli.

Cronfa #TaluYmlaen

Os ydych yn wynebu problemau ariannol, ysgrifennwch atom ni i gael gafael yn llyfr o'ch dewis chi am ddim trwy ein cynllun #TaluYmlaen.  Talwyd am y llyfrau yma  gan roddion o ein cwsmeriaid.


Am fwy o fanylion am y gronfa, cliciwch yma.

Ffurflen Archebu

Os ydych chi eisiau llyfr nad sydd yn ein siop arlein, defnyddiwch y ffurflen gyferbyn i gysylltu â ni i ofyn amdano.  Nawn ni ymateb mor gloi ac sy'n bosib a cheisio cael y llyfr i chi o fewn wythnos.Medrwch hefyd cysylltu â ni i ofyn am lyfr ar y cyfryngau cymdeithasol (@panedoge).