Paned o Gê's logo: a tea cup with the Pride flag spilling out of it, with the name of the business written underneath.

Cartref Cymru am                                                 Lenyddiaeth Cwiar 

Clwb Darllen

Hysbyseb am Clwb Darllen Paned o Gê, Queer as Books.  Llun o glawr y llyfr am y clwb, ‘Large Animals’ gan Jess Arndt, y pris (£9.99) a manylion y trafodaeth (18:00 ar 9fed Rhagfyr ar Drydar/Twitter @panedoge).

Cynhaliwyd trafodaeth #QueerasBooks nesaf ar y 9fed Rhagfyr, lle byddwn yn sgwrsio am Large Animals gan Jess ArndtCliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Tanysgrifiad Llyfrau

Ar gael nawr yn ein siop: Tanysgrifiadau Llyfrau, am gyfnod o dri neu chwe mis.


Wythnos nesaf, byddwn yn cyhoeddi ein Bocsys Rhoddion!

Indie Superstore

Logo Indie Superstore: ar gefndir coch, gwelwn enw'r farchnad mewn melyn a gwyn, tu fewn petryal melyn, gyda dwy seren o'r un lliw nesaf iddynt.  O dan hyn ydy'r ysgrifen ganlynol yn felyn: 'Outdoor Independent Market'.

Pob dydd Sadwrn, dewch i'n hymweld yn ein stondin yn Indie Superstore. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymunedol am ddiweddariadau ynglŷn a'n presenoldeb yn y farchnad.

Instagram

Paned o Gê

Holl gwaith celf gan Jenna Clark @ Skybear Illustration

Hawlfraint © Paned o Gê | Cedwir pob hawl